MacOS

Hệ điều hành macos, phần mềm dành cho các thiết bị chạy macos, phần mềm dành cho mac tiện ích dành cho mac

BricsCAD Ultimate 22.2.06.1 Windows / 22.1.07.1 macOS

Phần mềm Bricsys BricsCAD Ultimate 22 BricsCAD BricsCAD là giải pháp thay thế CAD hiện đại. Nó dựa trên DWG và nó tương thích với mọi thứ bạn biết. BricsCAD cung cấp các công cụ độc đáo để giúp bạn hoàn thành công việc nhanh hơn ở chế độ 2D và 3D. Được hỗ trợ …

BricsCAD Ultimate 22.2.06.1 Windows / 22.1.07.1 macOS Read More »