MasterCAM x8 free download

Phần mềm masterCAM x8

masterCAM

Mastercam là phần mềm tin học ứng dụng CAD/CAM sử dụng để thiết kế – lập tình gia công và đặc biệt là mô phỏng gia công chi tiết cơ khí trên máy CNC

MasterCam có thể thiết kế 2D trực tiếp sau đó xây dựng model 3D và từ đó lập chương trình gia công hiệu quả, tối ưu. Về điểm mạnh của MasterCam được đánh giá về mảng lập trình gia công cả 2D và 3D, với chất lượng tốt và thời gian lập trình nhanh và gia công chi tiết nhanh.

MasterCAM x8 là phiên bản gọn nhẹ, phù hợp với các máy tính cấu hình không cao để chúng ta sử dụng, ngoài ra các bạn có thể tải phần mềm masterCAM 2019 mới nhất tại đây: Download masterCAM 2019

Download masterCAM x8

link download mastercam x8 , download mastercam x8, tải phần mềm mastercam x8, key mastercam x8, mastercam x8 32bit, mastercam x8 64bit

Download mastercam x8 64bit

Download

password: thuthuat-phanmem.top

Download guide

Buy a Coffee for Me

Ung ho

Hướng dẫn cài đặt masterCAM x8

Vui lòng gỡ sạch các phiên bản cũ trước khi cài đặt mastercam x8

1. Install MasterCAM X8

2. Copy file all files and folders from “mcamX8[email protected] folder to mastercam X8 progdir (C:\Program Files\mcamX8\ )

3. Install USB-Emulator

ATTENTION!
To install emulator you need Administrator rights!
To install emulator for 64bit Win Vista or Win7 you need to boot computer in mofe F8 > “Disable Driver Signature Enforcement”
More over you need to use boot mode F8 > “Disable Driver Signature Enforcement” at every reboot of computer!

3.1. Copy folder “USB_Emul_Win32” to C:

3.2. Run (as Administrator) “mcam_X5_X7_hasp_SSQ.reg” for SIM Type > HASP setup or “mcam_X5_X7_nethasp_SSQ.reg” for SIM Type > NetHASP and confirm to add info in Windows Registry

3.3. Run ..\USB_Emul_Win32\install.bat and wait until system will find and install new devices

If setup is succesfull you have to see new devices:

Device Manager -> Universal Serial Bus controllers -> SafNet inc. HASP key
Device Manager -> Universal Serial Bus controllers -> SafNet inc. USB key

Chúc các bạn thành công.