Mindjet mindmanager 2019 v19.1.198

Phần mềm mindjet mindmanager 2019

mindjet mindmanager 2019

mindjet mindmanager 2019 Là phần mềm vẽ sơ đồ tư duy hay còn gọi là bản đồ tư duy. Mindjet MindManager giúp sắp xếp công việc một cách thông minh, sáng tạo và bớt tốn thời gian hơn bằng cách theo dõi nhóm công việc, tổ chức và truyền thông thông tin một cách có hiệu quả

Hiện tại Mindjet Mindmanager đã update lên phiên bản 2019 các bạn có thể download Mindjet MindManager 2019 miễn phí tại đây

Download mindjet mindmanager 2019

Download Mindjet Mindmanager 2019 v19.1.198

password: 2020

Download guide

install mindmanager 2019 

see the readme file