Mindjet MindManager 8.0

Download Mindjet MindManager 8 

Mindmanager 8

Mindjet MindManager Pro 8 là phần mềm vẽ sơ đồ tư duy giúp sắp xếp công việc một cách thông minh, sáng tạo và bớt tốn thời gian hơn bằng cách theo dõi nhóm công việc, tổ chức và truyền thông thông tin một cách có hiệu quả.
Với giao diện đẹp mắt giống như Office 2007, truy cập nhanh chóng bằng các phím chức năng, MindManager Pro 8 giúp cho người dùng giải quyết các vấn đề phức tạp và cải thiện hơn năng suất.

Dễ dàng sử dụng các mẫu sơ đồ, chế độ xem nhiều sơ đồ, các cảnh báo dự án và công cụ lọc giúp nâng cao các chiến lược, dự án và kế hoặc quản lý tiến trình.

Phát triển nhanh dự án và tối đa hóa năng suất công việc, MindManager maps có thể kết nối với nhiều nguồn dữ liệu, trong đó bao gồm các ứng dụng Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint).

Download mindjet mindmanager pro 8

Download mindjet mindmanager pro 8

password: 2020

Download guide

Buy a Coffee for Me

Ung ho

install mindmanager 8

install

copy file in crack folder to install dir

done