Phần mềm mindmanager 2018 kèm key

Phần mềm mindmanager 2018

mindmanager 2018

MindManager 2018 là một phần mềm bản đồ tư duy được phát triển bởi Mindjet. Phần mềm cung cấp các cách để người dùng trực quan hóa thông tin trong bản đồ tư duy và lưu đồ. MindManager có thể được sử dụng để quản lý các dự án, tổ chức thông tin, giảng dạy và nhiều lĩnh vực khác nữa

mindmanager 2018 kèm key active miễn phí

Các bạn có thể tìm hiểu thêm về phần mềm MindManager tại đây

Download phần mềm Mindmanager 2018

download Mindmanager 2018, install Mindmanager 2018

Download Mindmanager 2018

password extract file: 2020

Buy a Coffee for Me

Ung ho

Install Mindmanager 2018

see the readme file

install

block app access internet

Download Folder Firewall Blocker

use key active