Boris FX Mocha Pro 2022.5 v9.5.4

Download Boris FX Mocha Pro 2022

Boris FX Mocha Pro

Mocha Pro là phần mềm nổi tiếng thế giới về theo dõi phẳng, xoay chiều và loại bỏ đối tượng. Thiết yếu đối với hiệu ứng hình ảnh và quy trình hậu kỳ, Mocha đã được công nhận với các Giải Oscar và Emmy danh giá vì những đóng góp cho ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình. Mocha Pro gần đây đã được sử dụng trên các bộ phim nổi tiếng toàn cầu bao gồm The Mandalorian, Stranger Things, Avengers: Endgame và nhiều hơn nữa.

Download Boris FX Mocha Pro 2022

Download Boris FX Mocha Pro 2022.5 v9.5.4 Standalone + Plugins

Download Boris FX Mocha Pro 2021 Standalone + Plugins

password: 2020

Hướng dẫn tải phần mềm

Buy a Coffee for Me

Ung ho

Cài đặt Mocha Pro 2022

Đọc tệp readme