Download Moho professional 12 full free

Moho professional 12 full active miễn phí

Giới thiệu về Moho professional 12

Moho professional hay được biết đến với tên gọi cũ là Anime Studio, một phần mềm của hãng Smith Micro chuyên để tạo phim hoạt hình 2D và 3D, các nhân vật anime, các đoạn intro, các file gif, hình động anime

Moho professional 12 với một giao diện trực quan, một thư viện nội dung trực quan và tính năng mạnh mẽ như một hệ thống tạo phần xương, Smart Bones ™, frame-by-frame hoạt hình, nhập khẩu từ PSD layered Adobe® photoshop®, bitmap để chuyển đổi vector, tích hợp lip-đồng bộ, 3D mô hình, vật lý, theo dõi chuyển động và nhiều hơn nữa.

Download Moho professional 12

Link tải bộ phần mềm Moho professional 12 full active miễn phí, download moho pro 12 [email protected], link tải keygen active moho pro 12. link download Smith Micro Moho professional 12

Download moho pro 12

Download

password: thuthuat-phanmem.top

Buy a Coffee for Me

Ung ho

Hướng dẫn cài đặt moho pro 12

Cài đặt Moho Anime Studio 12 Pro. (Ok)

Tắt kết nối internet

Chạy phần mềm và chọn “Insert Serial Number”

Chạy Keygen.exe trong Thư mục Keygen.

Nhập thông tin để Activate trên Moho Anime Studio.

Tiếp tục nhập Key lấy được từ Keygen.exe ở 2 dòng cuối. ( Lấy key xong tắt tool Keygen.exe đi nhé)

Click Activate.

Thông báo cần kết nối đến Sever.

Chọn “Activate Manually”

Tiếp theo Chọn ” Creat Activation Request…”

Chọn vị trí lưu file ” Moho_ActivationRequest ”

Ok lưu xong.

Tiếp tục mở Keygen.exe trong Thư mục Keygen.

Click “Gen License”

Click ” Gen Activation Cert” tìm đến file Moho_ActivationRequest vừa lưu ở trên.

Tool sẽ tạo 1 file “activation_certificate”

Bây giờ click “Activate” tìm đến file “activation_certificate” vừa lưu.

OK xong.

Chú ý: Tránh cập nhật phiên bản mới, nên chặn phần mềm kết nối Internet.

Xem thêm Anime Studio pro 9 full [email protected]