Phần mềm MSC Nastran 2019 + document

Phần mềm MSC Nastran 2019 [email protected] + document

MSC Nastran 2019

Nastran là phần mềm phân tích phần tử hữu hạn (FEA) được sáng tạo và phát triển cho NASA vào cuối những năm 1960 dưới sự tài trợ của chính phủ Hoa Kỳ cho ngành công nghiệp hàng không vũ trụ.

MSC Nastran 2019 là sản phẩm Nastran thương mại được phát triển bởi Tiến sĩ Richard MacNeal vào năm 1963. MSC Nastran thường được sử dụng để thực hiện phân tích cấu trúc. Mặc dù được sử dụng trong mọi ngành, nó vẫn chuyên dụng cho phần lớn các ngành công nghiệp hàng không và ô tô để thực hiện tính toán ứng suất và phân tích biến dạng các mô hình cấu trúc cấp thành phần và hệ thống.

MSC Nastran 2019 cr@ck

Download MSC Nastran 2019 [email protected] + document

Download MSC Nastran 2019 full free, MSC Nastran 2019 [email protected], key active MSC Nastran 2019, tài liệu MSC Nastran 2019, MSC Nastran 2019, license MSC Nastran 2019, cài đặt MSC Nastran 2019

Download MSC Nastran 2019 full free

link upfile    link mshare

File active MSC Nastran 2019

Download     link dự phòng

Download MSC Nastran 2019 document

Download

password: thuthuatphanmem.top

Hướng dẫn tải phần mềm

Buy a Coffee for Me

Ung ho

Hướng dẫn cài đặt MSC Nastran 2019

– Use MSC_Calc.exe to get your license.

– Install MSC Licensing and point to generated license when asked for.

– Install main app, set [email protected] as license server if requested.