MSI Wrapper Pro 10 – convert file .exe to .msi

Download MSI Wrapper Pro 10

MSI Wrapper là công cụ chuyển đổi convert file .exe sang file .msi đơn giản hiểu quả, phần mềm giúp chuyển đổi file cài đặt định dạng .exe sang định dạng file .msi

File định dạng mở rộng .MSI là viết tắt của Microsoft Installer – về sau được đổi thành Windows Installer. Nó được sử dụng bởi một số phiên bản của Windows khi cài đặt bản cập nhật từ Windows Update, cũng như bởi các phần mềm được cài đặt từ bên thứ ba.

file .MSI chứa tất cả các thông tin cần thiết để cài đặt phần mềm, bao gồm các file cần được cài đặt và nơi trên máy tính nên cài đặt các file đó.

Định dạng file .msi thường được sử dụng trong deploy triển khai phần mềm hàng loạt cho máy tính người dùng

Download MSI Wrapper Pro 10

MSI Wrapper Pro 10.0.50

PASSWORD: 2020

Hướng dẫn tải phần mềm

Buy a Coffee for Me

Ung ho

Hướng dẫn convert file exe to msi bằng MSI Wrapper 

Các bạn xem video hướng dẫn dưới đây