NetSupport Manager (Control & Client) 12.80.6

Download Netsupport Manager v12

Netsupport Manager

NetSupport Manager là phần mềm được thiết kế để hoạt động trên mạng LAN, WAN hoặc internet, an toàn và không cần cấu hình tường lửa, cung cấp giải pháp duy nhất để hỗ trợ từ xa – mà không cần dịch vụ bên thứ ba hoặc chi phí đăng ký liên tục.

Thêm vào khả năng điều khiển từ xa 1: 1 truyền thống, NetSupport Manager vượt trội như một giải pháp 1: nhiều; từ giám sát nhiều hệ thống trong thời gian thực, để hiển thị màn hình toán tử cho nhiều người nhận để đào tạo, để phân phối tệp trên toàn mạng.

Tính năng chính của NetSupport Manager

  • Truy cập và điều khiển máy tính PC và thiết bị từ xa.
  • Chia sẻ màn hình, phân phối tệp cho nhiều người trong mạng (thí dụ: E-learning).

Download Netsupport Manager v12

Download NetSupport Manager (Control & Client) 12.80.6

password: 2020 OR thuthuat-phanmem.top

Hướng dẫn tải phần mềm

Buy a Coffee for Me

Ung ho

install netsupport Manager 12

see the readme file