Phần mềm ON1 Portrait AI 2023 v17.0.2.13102 windows/ mac

Tải phần mềm ON1 Portrait AI 2023

ON1 Portrait AI

Chỉnh sửa chân dung đơn giản tốt hơn, chỉnh sửa hoàn hảo chỉ bằng một cú nhấp chuột với ON1 Portrait AI. Nó sử dụng công nghệ máy học để tìm mọi khuôn mặt trong ảnh của bạn và tự động làm cho chúng trông tuyệt đẹp. Nó phân tích từng khuôn mặt và thêm lượng chỉnh sửa vừa đủ cho da, mắt và miệng, mang lại cho bạn kết quả chuyên nghiệp nhanh chóng.

ON1 Portrait AI hoạt động như một plugin và độc lập để phù hợp với quy trình làm việc của bạn.

  • Tự động chỉnh sửa AI cho mọi khuôn mặt
  • Điều chỉnh độc lập cho từng khuôn mặt
  • Chỉnh sửa da dựa trên tần số tách biệt

Download ON1 Portrait AI 2023

Tải phần mềm ON1 Portrait AI 2023 v17.0.2.13102 windows / mac
Tải phần mềm ON1 Portrait AI 2022.5 v16.5.1 windows / mac

password: 2020

Buy a Coffee for Me

Ung ho

Cài đặt ON1 Portrait AI

Xem readme file