Bentley OpenBuildings Designer CONNECT EDITION Update 10 v10.10.00.197

Download OpenBuildings Designer CONNECT EDITION update 10 v10.10.00.197

OpenBuildings Designer

Phần mềm Phân tích Năng lượng và Thiết kế Tòa nhà. Tích hợp nhiều chuyên ngành – từ kiến trúc sư đến kỹ sư điện, cơ khí và kết cấu – để thiết kế, phân tích, xây dựng và quản lý thành công các tòa nhà thuộc mọi loại và quy mô. Truyền đạt hiệu quả ý định thiết kế với các sản phẩm giàu thông tin và tăng năng suất bằng cách thu hẹp các rào cản giữa các nhóm. Với phần mềm OpenBuildings, bạn có thể cung cấp các tòa nhà bền vững, hiệu suất cao nhanh hơn và dễ dàng.

Thiết kế, phân tích, lập tài liệu và trực quan hóa các tòa nhà ở bất kỳ kích thước, hình thức và độ phức tạp nào. Truyền đạt hiệu quả ý định thiết kế và kết nối các rào cản giữa các bộ phận xây dựng và các nhóm phân bổ theo địa lý. OpenBuildings Designer (trước đây là AECOsim Building Designer) cung cấp những tiến bộ về lập mô hình thông tin tòa nhà (BIM) để bạn có thể cung cấp các tòa nhà nhanh hơn và tự tin hơn – tự tin vào thiết kế, quy trình làm việc, khả năng và sản phẩm của bạn.

  • Đa ngành: Tăng cường sự hợp tác giữa các kiến trúc sư, kỹ sư cơ khí, điện và kết cấu với một bộ công cụ và quy trình làm việc được chia sẻ
  • Khả năng tương tác: Tích hợp thông tin bạn có từ nhiều định dạng và dễ dàng làm việc trên các dự án ở mọi quy mô
  • Sản phẩm phân phối giàu thông tin: Truyền đạt rõ ràng ý định thiết kế của bạn với các sản phẩm phân phối đáng tin cậy mà bạn có thể dễ dàng tùy chỉnh
  • Môi trường thiết kế không gò bó: Lập mô hình bất kỳ thứ gì hoàn toàn tự do từ các tòa nhà có thiết kế và hình học từ đơn giản đến phức tạp
  • Hiệu suất của tòa nhà: Mô phỏng các tòa nhà và dự đoán hiệu suất trong thế giới thực của nội dung một cách nhanh chóng và chính xác để khám phá các tùy chọn khác nhau để tinh chỉnh lặp đi lặp lại

Download Bentley OpenBuildings Designer CONNECT EDITION Update 10

Download Bentley OpenBuildings Designer CONNECT EDITION Update 10 v10.10.00.197

Download AECOsim Building Designer V8i SS5 08.11.09.747

Download Structural Synchronizer CONNECT Edition V11 Update 1 Patch 2

password: 2020

Buy a Coffee for Me

Ung ho

Cài đặt OpenBuildings Designer

Read the readme file