PDQ Deploy Enterprise 18.4 + PDQ inventory Enterprise 18.4

Download PDQ Deploy and PDQ inventory 18

PDQ Deploy and PDQ inventory

PDQ Deploy là ứng dụng giúp triển khai phần mềm ứng dụng hàng loạt cho máy client và nó hỗ trợ deploy các phần mềm định dạng file .exe, một định dạng cài đặt phần mềm trên windows phổ biến nhất hiện nay

PDQ inventory là một công cụ quản lý hệ thống để theo dõi cấu hình phần cứng, phần mềm, hệ điều điều hành của các máy tính client trong hệ thống mạng. Với PDQ inventory chúng ta có thể thống kê chi tiết phần cứng và phần mềm của các máy client một cách tự động tập trung

Download PDQ Deploy / PDQ inventory Enterprise 18

Tải phần mềm PDQ Deploy 18 miễn phí, download PDQ Deploy Enterprise 18, PDQ Deploy Enterprise 18 free, key active PDQ Deploy 18 free, key PDQ Deploy 18, deploy file exe, deploy software windows server, PDQ Deploy 18

Download PDQ Deploy Enterprise 18.4 + PDQ inventory Enterprise 18.4

Download

Password Extact file: 2020 or thuthuat-phanmem.top

Hướng dẫn tải phần mềm

Buy a Coffee for Me

Ung ho

install PDQ Deploy 18

xem hướng dẫn trong file readme.txt đính kèm

1) Stop PDQ Deploy Service
2) Copy AdminArsenal.dll to “C:\Program Files (x86)\Admin Arsenal\PDQ Deploy”
3) Start APP