Phần mềm AIDA64 v6.32.5600 All Editions

Phần mềm AIDA64 v6 full free

Phần mềm AIDA64

AIDA64 – là một phần mềm được thiết kế để xác định và kiểm tra các thành phần của máy tính chạy hệ điều hành Windows. Cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về tất cả phần cứng và phần mềm, ngoài ra, với module được xây dựng để thử nghiệm và hiệu chuẩn có thể được tiếp tục thử nghiệm các hệ thống con máy tính cá nhân. Hiển thị thông tin chi tiết về tất cả phần cứng và phần mềm cài đặt trên hệ thống của bạn.

Download AIDA64 6

Tải phần mềm AIDA64 6.32 miễn phí, download AIDA64 6

Download AIDA64 All Edition 6.32.5600 Final Multilingual

Download

password: 2020

Buy a Coffee for Me

Ung ho

install AIDA64

see the readme file

Xem file readme đính kèm