Vero AlphaCAM 2017 R2

Phần mềm AlphaCAM 2017 R2

AlphaCAM 2017

Alphacam 2017 là phần mềm gia công gỗ kim loại sắt và đá, cung cấp cho khách hàng sản phẩm tạo ra có  năng suất, độ tin cậy và tính linh hoạt cao. Alphacam 2017 có các mô-đun bao gồm phay, gia công tiện với 2 trục đến 5 trục.

Chức năng của phần mềm Alphacam 2017 trong gia công

– Alphacam Router

– Planar Machining – Gia công 2D

– Alphacam Milling

  • Multi-Axis Machining (gia công nhiều trục)
  • 3D Milling (phay 3d)
  • 3D Engraving (khắc chữ,hoa văn)

– Alphacam Turning (tiện)

– Alphacam Art (điêu khắc)

– Wire EDM (cắt dây)

Download AlphaCAM 2017 R2

Download Alphacam 2017 R2

password: 2020

Buy a Coffee for Me

Ung ho

Install AlphaCAM 2017

1. Install Vero alphacam 2017 r2
2. Run CLS -> License Manager
3. Repeat 4…9 for N=1 to 4
4. Click “Install License”
5. Paste 0000-0000-0000-0000-0000-0001 to “Servercode” field
6. Select “Use License file”
7. Browse to 0000-0000-0000-0000-0000-0000-N.one supplied
8. Next  and Finish