Phần mềm AOMEI Backupper 7.1.1 All Editions + WinPE

Download AOMEI Backupper 7.1

AOMEI Backupper

Phần mềm sao lưu Windows PC hoàn chỉnh, đáng tin cậy và nhanh chóng cho mục đích sử dụng cá nhân

  • Tự động sao lưu hệ thống, đĩa, tệp với các phương pháp và chương trình khác nhau.
  • Sao chép hệ thống và đĩa sang một đĩa khác có kích thước khác mà không cần cài đặt lại.
  • Giữ các tệp ở hai hoặc nhiều vị trí giống nhau thông qua đồng bộ nhân bản, hai chiều hoặc thời gian thực.

Bộ công cụ sao lưu dữ liệu & khôi phục sau thảm họa đáng tin cậy và hiệu quả về chi phí dành cho kỹ thuật viên và MSP

  • Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật có thể lập hóa đơn như một dịch vụ cho khách hàng không giới hạn
  • Bảo vệ dữ liệu và hệ thống vô giá trên PC và Máy chủ không giới hạn
  • Được tin cậy bởi hơn 50 triệu người dùng trên hơn 180 quốc gia

Download AOMEI Backupper 7.1

Tải phần mềm AOMEI Backupper 7.1.1 All Editions + WinPE

Password: 2020

Buy a Coffee for Me

Ung ho

Cài đặt AOMEI Backupper

Xem tệp readme

-Install Backupper
-Run License_Cleaner.bat
-Edit Version.ini in Backupper installation folder and set versionCode=3
3 -> Professional
4 -> Server
5 -> Technician
6 -> Technician Plus
-Copy Registrator into Backupper installation folder, run it and register with serial

Với bản boot winPE các bạn dùng tool rufus để tạo USB boot