Phần mềm Boris FX Sapphire 2023.0 for Photoshop/ After Effect/ OFX

Tải phần mềm Boris FX Sapphire 2023

Có gì mới trong Sapphire 2023

Các plugin sapphire cho phép bạn tạo giao diện hữu cơ tuyệt đẹp không thể so sánh với bất kỳ công cụ hiệu ứng gốc nào của máy chủ. Các tính năng chính bao gồm hơn 270 hiệu ứng và hơn 3000 cài đặt trước, Trình tạo hiệu ứng và chuyển tiếp mạnh mẽ, đồng thời theo dõi và tạo mặt nạ tích hợp với Mocha từng đoạt giải Oscar. Chất lượng hình ảnh, khả năng kiểm soát và tốc độ kết xuất vượt trội của Sapphire giúp tiết kiệm thời gian đáng kể — cho phép người sáng tạo tập trung vào những gì quan trọng nhất, mang lại tác động khiến khán giả quay trở lại.

Tải phần mềm Boris FX Sapphire 2023

Download phần mềm Boris FX Sapphire 2023.0 for Photoshop

Download phần mềm Boris FX Sapphire 2023.0 for After Effect

Download phần mềm Boris FX Sapphire 2023.0 for OFX

password: 2020 OR 1soft.link

Buy a Coffee for Me

Ung ho

Hướng dẫn cài đặt Sapphire 2023

Hướng dẫn cài đặt: xem tệp readme.txt