Phần mềm CATIA Composer R2023 HF1

phần mềm CATIA Composer R2023 HF1

CATIA Composer R2023

Hệ thống đầy đủ nhất cho tài liệu sản phẩm

Không có CATIA Composer, tất cả các thay đổi đối với dữ liệu sản phẩm đều yêu cầu sửa đổi thủ công và làm lại tài liệu kỹ thuật tốn nhiều thời gian. Với CATIA Composer, bạn có thể kết hợp liền mạch các thay đổi thiết kế trực tiếp vào giao tiếp sản phẩm để tạo ra các tài liệu in và tương tác cập nhật, chính xác.

CATIA Composer có thể được tích hợp nhanh chóng và dễ dàng vào toàn bộ quy trình giao tiếp sản phẩm của bạn. Điều này không chỉ giảm chi phí mà còn cải thiện chất lượng và tính nhất quán của tất cả các tài liệu mà bạn tạo trong suốt vòng đời sản phẩm của mình.

Dựa trên kiến ​​trúc nhẹ, mở, dựa trên XML , CATIA Composer cho phép người dùng không chuyên về kỹ thuật tạo các minh họa kỹ thuật 2D và 3D liên kết, tài liệu sản phẩm, trải nghiệm sản phẩm tương tác, v.v. – trực tiếp từ dữ liệu sản phẩm kỹ thuật số 3D. CATIA Composer khuyến khích sử dụng lại dữ liệu sản phẩm 3D trong các bộ phận như sản xuất, dịch vụ, hỗ trợ, đào tạo, bán hàng và tiếp thị. Việc tái sử dụng định nghĩa sản phẩm kỹ thuật số làm tăng giá trị của thông tin đó trong khi đảm bảo việc tạo ra các sản phẩm chính xác, luôn cập nhật .

Tải phần mềm CATIA Composer R2023 HF1

Download CATIA Composer R2023 HF1

password: 2020

Hướng dẫn tải phần mềm

Buy a Coffee for Me

Ung ho

Hướng dẫn cài đặt CATIA Composer

Hướng dẫn cài đặt: xem tệp readme.txt