Phần mềm CONVERGE Studio 3.1 windows / 2.4.21 Linux

Tải phần mềm CONVERGE Studio 3.1

CONVERGE Studio

KÍCH HOẠT MÔ PHỎNG ĐA VẬT LÝ – Mô phỏng hiệu quả các vấn đề phức tạp, đa vật lý bằng khả năng đa luồng của CONVERGE.

Là phần mềm tính toán động lực học chất lỏng (CFD) hàng đầu để mô phỏng dòng chất lỏng ba chiều, CONVERGE được thiết kế để hỗ trợ quá trình đổi mới của bạn. CONVERGE có tính năng chia lưới thực sự tự động, các mô hình vật lý hiện đại, bộ giải hóa học mạnh mẽ và khả năng dễ dàng điều chỉnh các dạng hình học chuyển động phức tạp, vì vậy bạn có thể xử lý các vấn đề CFD khó.

CONVERGE mang đến cho bạn lợi thế trong thị trường cạnh tranh—bạn có thể nhanh chóng khám phá các tùy chọn thiết kế khác nhau, dự đoán các khu vực có vấn đề trong sản phẩm trước khi sản xuất và tối ưu hóa thiết kế sản phẩm của mình bằng cách sử dụng các công cụ tối ưu hóa mô hình tiên tiến của CONVERGE. Và vì CONVERGE dẫn đầu về tự động hóa CFD nên bạn có thể dành thời gian cho kỹ thuật thay vì chia lưới.

Tải phần mềm CONVERGE Studio 3.1

Download CONVERGE Studio 3.1 (2021.12.23 ) windows

Download CONVERGE Studio 2.4.21 Datecode 082118 Linux

password: 2020 OR 1soft.link

Buy a Coffee for Me

Ung ho

Hướng dẫn cài đặt CONVERGE Studio 3.1

Hướng dẫn cài đặt: xem tệp readme.txt