Phần mềm CorelDraw 11 for Mac

Phần mềm CorelDraw 11 for Mac

CorelDraw 11 for Mac

CorelDRAW là một phần mềm biên tập đồ họa vectơ được phát triển và tiếp thị bởi Corel Corporation ở Ottawa, Canada. Đây cũng là tên của Bộ công cụ đồ họa Corel.

Phần mềm CorelDraw hiện tại chỉ được hãng chú trọng phát triển cho Windows, còn đối với các thiết bị Mac của Apple vì một vài lý do về phần cứng chưa thể đáp ứng nên hãng Corel không chú trọng phát triển cho thiết bị Mac

Hiện tại mình chỉ tìm kiếm được phiên bản CorelDRAW 11 dành cho các thiết bị chạy macOS, các bạn có thể download về sử dụng tại đây.

Phần mềm CorelDraw 11 for Mac

system requirements 

Before you download CorelDraw 11 for Mac free, make sure your Apple Mac OS X meets below minimum system requirements on Macintosh.

  • Operating System: Mac OS X 10.9 or later.
  • Memory (RAM): 256 MB of RAM required.
  • Hard Disk Space: 500 MB of free space required.
  • Processor: 200 MHz Intel Pentium processor or later.

Download CorelDraw 11 for Mac

Download corel 11 for mac, tải phần mềm corel 11 for mac, Download corelDRAW 11 for mac, Download corel 11 dành cho mac, tải phần mềm corel 11 dành cho mac, Download corelDRAW 11 dành chor mac OS, tải keygen active corelDRAW 11 for mac

Download coreldraw 11 for mac

Link fshare: Download

Link secu tốc độ cao: Download

Link Mshare: Download

Buy a Coffee for Me

Ung ho

Hướng dẫn cài đặt CorelDraw 11 for Mac

Các bạn tải về tiến hành cài đặt và sử dụng, phần mềm đã active