Phần mềm CST STUDIO SUITE 2023.01 SP1

Tải phần mềm CST STUDIO SUITE 2023

Có gì mới trong CST STUDIO SUITE 2023

Mô hình hóa nâng cao, sơ đồ và Post-Processing

Mô hình hóa nâng cao và Post-Processing
điện từ sinh học
5G Post-Processing
Thiết kế thành phần ăng-ten và lò vi sóng

Thiết kế mảng ăng-ten
Vị trí ăng-ten, giải pháp lai
Tự động hóa thiết kế bộ lọc
Tối ưu hóa phi tham số cho các ứng dụng HF
Thiết bị điện tử

Bảng mạch in
Trình hướng dẫn DDR4
Cập nhật tính toàn vẹn tín hiệu, IBIS, IBIS AMI
Hỗ trợ ngôn ngữ Python
làm mát điện tử
Sản xuất chất bán dẫn
Thiết bị bán dẫn, Drift-Diffusion
Giao tiếp và phát hiện

Cải tiến công nghệ bộ giải tần số cao
Máy tính hiệu suất cao
Phân tích phản ứng radar
Phản hồi xung kênh
Tính toán tham số F dựa trên tia, lọc và xuất tia
Tính toán nhiễu hệ thống RF
Tương thích điện từ và nhiễu (EMC/EMI)

“Nút” quy trình công việc EMC mới và các mẫu dự án
Các mô hình EMC mới trong thư viện thành phần và các ví dụ đào tạo
Bộ thu EMI
Cải thiện lấy mẫu trong quy trình phát thải hoàn chỉnh
Tin tức về cáp/dây khai thác, RLC một phần (pRLC) và bộ giải miền tần số
Máy điện và ứng dụng tần số thấp

Bộ cài chung cho CST Studio Suite và Opera
Quy trình làm việc mới cho Phân tích tĩnh điện
Thiết lập mô phỏng máy điện đơn giản
Mô phỏng máy cảm ứng
Tối ưu hóa phi tham số của máy điện
Danh mục Điện từ SIMULIA trên 3DEXPERIENCE®

Kết nối dữ liệu và quy trình trên 3DEXPERIENCE®
Điện toán đám mây và Cloud Frontend
Kỹ sư điện từ | Có gì mới
Trực quan hóa kết quả dựa trên web
Cập nhật danh mục đầu tư CST Studio Suite 2023

Tải phần mềm SIMULIA CST STUDIO SUITE 2023

Download phần mềm SIMULIA CST STUDIO SUITE 2023.01 SP1

password: 2020 OR 1soft.link

Buy a Coffee for Me

Ung ho

Hướng dẫn cài đặt CST STUDIO SUITE 2023

Hướng dẫn cài đặt: xem tệp readme.txt