Phần mềm Guitar Rig 6 Pro v6.2.4 windows/ MacOS

phần mềm Guitar Rig 6 Pro v6.2.4

Có gì mới trong Guitar Rig 6 Pro

GUITAR RIG 6 PRO là một giá đỡ và bộ mô phỏng amp đa hiệu ứng được tạo ra để tạo và thử nghiệm âm thanh một cách nhanh chóng và trực tiếp. Hãy coi nó như một phòng thu của riêng bạn, chỉ với nhiều không gian hơn, ít đầu amp hơn và linh hoạt hơn.

Guitar Rig 6 vẫn có thể tạo ra các âm guitar tuyệt vời, nhưng nó cũng phân nhánh thành các âm thử nghiệm và cực kỳ không phải guitar. BIAS FX 2 cũng làm tốt hơn công việc quản lý các cài đặt trước. Bạn có thể dễ dàng tạo ngân hàng người dùng của riêng mình, điều này linh hoạt hơn nhiều so với việc lưu các cài đặt trước thành màu sắc như bạn làm trong Guitar Rig 6

Tải phần mềm Guitar Rig 6 Pro

Download Guitar Rig 6 Pro v6.2.4 windows

Download Guitar Rig 6 Pro v6.2.4 MacOS

password: 2020

Buy a Coffee for Me

Ung ho

Hướng dẫn cài đặt Guitar Rig 6 Pro

Hướng dẫn cài đặt: xem tệp readme.txt