Download phần mềm imindmap 7 full free

Download imindmap 7 free

imindmap 7

imindmap là một phần mềm vẽ sơ đồ tư duy hay còn gọi là bản đồ tư duy, sơ đồ tư duy là một phương pháp diễn đạt cực kỳ hiểu quả trong giảng dạy, triển khai ý tưởng dự án,…

Hiện tại phần mềm sơ đồ tư duy đã ra mắt phiên bản mới nhất ImindMap 11, tuy nhiên imindmap 7 vẫn được nhiều người sử dụng vì gọn nhẹ. Các bạn có thể download imindmap 7 tại đây

Phần mềm imindmap 7 cr@ck

Download IMindMap 7

download imindmap 7 full

password: 2020

Download guide

Buy a Coffee for Me

Ung ho

install imindmap 7

see the readme file

Cài đặt phần mềm xong mở lên sử dụng, phần mềm đã được active sẵn