Phần mềm MasterCAM x6 full free

Phần mềm MasterCAM x6

masterCAM x6

Mastercam là phần mềm CAD/CAM sử dụng để thiết kế, lập tình gia công và đặc biệt là mô phỏng gia công chi tiết cơ khí trên máy CNC. MasterCam có thể thiết kế 2D trực tiếp sau đó xây dựng model 3D và từ đó lập chương trình gia công hiệu quả, tối ưu.

Về điểm mạnh của MasterCam được đánh giá về mảng lập trình gia công cả 2D và 3D, với chất lượng tốt và thời gian lập trình nhanh và gia công chi tiết nhanh.

MasterCAM x6 là phiên bản gọn nhẹ, phù hợp với các máy tính cấu hình không cao để chúng ta sử dụng, ngoài ra các bạn có thể tải phần mềm masterCAM 2020 mới nhất tại đây: Download masterCAM 2020

mastercam x6 system requirements

You will need Adobe® Reader® 6.0 (minimum) to display the PDF documentation.
  • Processor. 2.5 GHz Intel Pentium 4 (or equivalent) minimum. …
  • Operating System. Windows XP, Windows Vista® (Business or Ultimate), or Windows 7 (Professional or Ultimate) including the latest service packs and recommended updates.
  • Memory. 2 GB minimum.

Download masterCAM x6 full

Download mastercam x6

Download

password: 2020

Download guide

install masterCAM

see the readme file