Phần mềm Orca3D v2.0 20210802 for Rhino

Tải phần mềm Orca3D v2.0

Orca3D for Rhino

Orca3D là một plug-in phần mềm dành cho Rhino, cung cấp các tính năng chuyên dụng cho thiết kế và phân tích du thuyền/tàu biển. Bắt đầu với sức mạnh của mô hình 3D trong Rhino, Orca3D bổ sung thiết kế thân tàu và fairing, thủy tĩnh và độ ổn định nguyên vẹn, dự đoán tốc độ/công suất, theo dõi trọng lượng/chi phí và tính toán động lực học chất lỏng (CFD). Bao gồm các thành phần Grasshopper để tính toán Thủy tĩnh & Độ ổn định.

Orca3D trực quan, dễ học và được tích hợp hoàn toàn vào môi trường Rhino. Nó được phát triển bởi các kiến trúc sư hải quân và được hỗ trợ kỹ thuật hạng nhất.

Tải phần mềm Orca3D v2.0 Rhino

Download phần mềm Orca3D v2.0 20210802 for Rhino

Download Orca3D v2.0 (20210421) x64 for Rhino 6 & 7 (6.34+)

Download Orca3D 1.4.20180425 x64

password: 2020 OR 1soft.link

Buy a Coffee for Me

Ung ho

Hướng dẫn cài đặt Orca3D

Hướng dẫn cài đặt: xem tệp readme.txt