phần mềm solidworks 2012 full

Phần mềm solidworks 2012 full

Solidworks là gì

solidworks là một trong những công cụ hỗ trợ thiết kế 3D tốt nhất trên thế giới hiện nay bên cạnh autodesk inventor.  Đây là phần mềm thiết kế 3D được nhiều người sử dụng nhất hiện nay.

Phần mềm solidworks 2012 là một phần mềm cực kỳ mạnh mẽ trong công việc thiết kế CAD 3D, hiện nay phần mềm solidworks đã update lên version solidworks 2019

Download solidworks 2012 full

Download solidworks 2012 32bit64bit

password: 2020

Buy a Coffee for Me

Ung ho

Hướng dẫn cài đặt solidworks 2012

Lưu ý: Tắt hết các chương trình antivirus, tắt kết nối mạng

Các bạn tiến hành cài đặt phần mềm với key trong file tải về

Chạy file active với quyền admin( run as administrator)

Xem video hướng dẫn cài đặt và [email protected] solidworks 2012