TechSmith Snagit 2020.1.5 windows \ 2020.2.1 macos

Phần mềm TechSmith Snagit 2020 full free

TechSmith Snagit

Snagit là một chương trình chụp màn hình chụp màn hình video và đầu ra âm thanh. Ban đầu cho các hệ điều hành Microsoft Windows, các phiên bản gần đây cũng đã có sẵn cho macOS, nhưng với ít tính năng hơn. Nó được tạo và phân phối bởi TechSmith

với Snagit, người dùng có nhiều tùy chọn hơn như: chọn vùng để chụp với hình dạng bất kì, chụp từng cửa sổ đang mở … và sau đó là chỉnh sửa ảnh với các công cụ có sẵn rồi lưu lại thành tập tin jpg, png,…

Hiện tại techsmith đã ra mắt phiên bản Snagit 2020, các bạn có thể tải miễn phí tại đây

Download TechSmith Snagit 2020 windows \ macos

Tải phần mềm snagit 2020 full, download snagit 2020 free, snagit 2020, techsmith snagit 2020 portable, phần mềm snagit 2020 dành cho macos, snagit 2020 for mac, snagit 2020 32bit, snagit 2020 64bit

Techsmith snagit 2020.1.5 Build 7133

Download

TechSmith Snagit 2020.2.1 macOS

Download

Password extract file: 2020

Hướng dẫn tải phần mềm

Buy a Coffee for Me

Ung ho

install Snagit 2020

view the readme file

xem file readme đính kèm

Cài đặt phần mềm snagit 2020

chạy file keygen với quyền admin

Nhấn vào generate để sinh key active snagit 2020

Done

Thêm các dòng sau vào file hosts

127.0.0.1 www.techsmith.com
127.0.0.1 activation.cloud.techsmith.com
127.0.0.1 oscount.techsmith.com
127.0.0.1 updater.techsmith.com
127.0.0.1 camtasiatudi.techsmith.com
127.0.0.1 tsccloud.cloudapp.net
127.0.0.1 assets.cloud.techsmith.com

Hoặc block các chương trình bằng firewall

<install dir>\Snagit32.exe
<install dir>\SnagitEditor.exe

sử dụng Folder Firewall Blocker để block lại.

Download Folder Firewall Blocker

Bản dành cho macos cài đặt với key đính kèm