Phần mềm Vero WorkNC 2018 – 2020

Download phần mềm WorkNC

Vero WorkNC

WORKNC CAM is the premier automatic CNC software for surface or solid models in mold, die and tooling businesses for 2 to 5-axis CNC programming.

Vero WORKNC là phần mềm lập trình gia công CNC. WORKNC cho phép lập trình, thiết kế và mô phỏng một loại quy trình CNC khác nhau. Nó có một số công cụ giúp người dùng tiết kiệm thời gian và tăng năng suất như các đường cắt được tối ưu hóa, tự động chọn đường dẫn nhanh nhất để cắt mô hình với thời gian ngắn nhất và với chất lượng đầy đủ cộng với không có sự lộn xộn

Download Vero WorkNC

Download Vero WorkNC 2020

Download

Download Vero WorkNC 2018.0.1 

Download

password: thuthuat-phanmem.top

Hướng dẫn tải phần mềm

Buy a Coffee for Me

Ung ho

HƯớng dẫn cài đặt WorkNC

xem hướng dẫn trong file readme đính kèm