design

Phần mềm thiết kế, phần mềm đồ hoạ, graphics design, sketchup, corelDRAW, CorelCAD, Altium design, cinema 4D, rhino

Phần mềm VRay 6 for SketchUp 2019-2022

VRay 6 dành cho SketchUp cho phép bạn làm được nhiều hơn thế. Các công cụ mới mạnh mẽ cho phép bạn tạo các mẫu hình học chi tiết và bầu trời tùy chỉnh đẹp mắt. Các vật liệu mới và cải tiến giúp tăng tốc độ kết xuất và độ chân thực. Và cộng tác đám mây và khả năng tương thích với Enscape mang các nhóm lại với nhau hơn bao giờ hết.

Chief Architect Premier X14 v24.3.0.84 windows / X10 v20.3.0.54 macos

Download Chief Architect Premier X14 Chief Architect Premier Chief Architect Premier – Phần mềm thiết kế nhà chuyên nghiệp Đối với tất cả các khía cạnh của thiết kế khu dân cư và thương mại nhẹ. Khi bạn vẽ tường và đặt các đối tượng kiến trúc thông minh như cửa ra vào và cửa …

Chief Architect Premier X14 v24.3.0.84 windows / X10 v20.3.0.54 macos Read More »