Electrical

PSCAD Professional 5.0.1 Update 1

Download PSCAD Professional 5.0.1 With PSCAD you can build, simulate, and model your systems with ease, providing limitless possibilities in power system simulation. Included is a comprehensive library of system models ranging from simple passive elements and control functions to electric machines and other complex devices.

Cadence SPB Allegro and OrCAD 2022 v17.40.032

download Cadence Allegro and OrCAD 2022 v17.40.032 , download Cadence Allegro and OrCAD 17.40 Cadence Allegro / OrCAD là bộ công cụ CAD thiết kế và bố trí bảng mạch in (PCB), bao gồm: Allegro Design Entry (Capture, Capture CIS, HDL và System Capture) Allegro / OrCAD PCB Editor và tích hợp Phân tích và Kiểm tra. Giải pháp Allegro EDM và Trình tạo thư viện ECAD-MCAD.

Siemens Solid Edge 2022 MP9 + Standard Parts, plugins

Tải phần mềm Siemens Solid Edge 2022 Có gì mới trong Solid Edge 2022 Tạo các bản thiết kế mới chỉ bằng một cú nhấp chuột Tự động tạo các thiết kế mới dựa trên các thông số và quy tắc đã xác định bằng phần mềm Solid Edge® Design Configurator được nhúng. Solid Edge …

Siemens Solid Edge 2022 MP9 + Standard Parts, plugins Read More »

Tải phần mềm Multisim 14.3 Professional

phần mềm Multisim 14.3 Professional Multisim Multisim là phần mềm mô phỏng và thiết kế mạch SPICE tiêu chuẩn công nghiệp cho các thiết bị điện tử tương tự, kỹ thuật số và công suất trong giáo dục và nghiên cứu. Multisim tích hợp mô phỏng SPICE tiêu chuẩn công nghiệp với môi trường giản …

Tải phần mềm Multisim 14.3 Professional Read More »