Engineering

Engineering software

Phần mềm Schlumberger OilField Manager 2019.1

Schlumberger OilField Manager 2019 Schlumberger OFM Schlumberger OilField Manager – OFM được cung cấp bởi Schlumberger, một trong những nhà phát triển phần mềm mạnh mẽ nhất trong các ứng dụng kỹ thuật và công nghệ khác nhau. OFM, viết tắt của Schlumberger O il F ield M anager, được cung cấp cho các kỹ …

Phần mềm Schlumberger OilField Manager 2019.1 Read More »