Construction

Phần mềm lĩnh vực xây dựng: Dự toán dự thầu, CSI software, Trimble Tekla, Plaxis, Strakon, autodesk,… phần mềm tính toán kết cấu

Phần mềm Bluebeam Revu eXtreme 20.2.80

Download Phần mềm Bluebeam Revu eXtreme 20.2.80 Bluebeam Revu eXtreme Bluebeam Revu có ba phiên bản (Standard, CAD và eXtreme) và chạy trên Windows. Giải pháp mạnh mẽ được xây dựng cho những người dùng thành thạo muốn tự động hóa các quy trình phức tạp và đẩy lùi các giới hạn của việc cộng …

Phần mềm Bluebeam Revu eXtreme 20.2.80 Read More »

Phần mềm ETABS Ultimate v20.3.0 + v19.1.0

download CSI ETABS Ultimate v20 crack, Download Phần mềm CSI ETABS Ultimate v20.2.0, Download Phần mềm CSI ETABS Ultimate 19.1.0 ETABS mới sáng tạo và mang tính cách mạng là gói phần mềm tích hợp cuối cùng để phân tích và thiết kế cấu trúc của các tòa nhà.