Download Phoenix FD 3.13 dành cho MAYA và 3Ds MAX

Download Phoenix FD 3.13 dành cho MAYA và 3Ds MAX

Phoenix FD FD 3.11 for MAYA và 3Ds MAX

Phoenix FD là một công cụ đầy mạnh mẽ giúp mô phỏng dòng chảy (fluid simulations). Nhằm đáp ứng nhu cầu của VFX cần mô phỏng các hiện tượng như lửa, khói, vụ nổ cũng như mô phỏng các dòng chất lỏng, foam và splashes, ngày nay Phoenix FD đã trở thành bộ phần mềm mô phỏng cần có của mọi nhà sản xuất đồ họa.

Phoenix FD đem đến tính linh hoạt và tốc độ vượt ngoài mong đợi. Với adaptive grid, độ tương tác cao, GPU accelerated preview và thuật toán displacement đa nhân, Phoenix FD đã trở thành giải pháp hàng đầu cho công việc mô phỏng dòng chảy trong ngành công nghiệp tạo hiệu ứng hình ảnh.

Download Phoenix FD 3.11 dành cho MAYA và 3Ds MAX

Download Phoenix FD 3.13 dành cho MAYA và 3Ds MAX

Download Phoenix FD 3 dành cho MAYA , download Phoenix FD 3 dành cho 3ds max, Download Phoenix FD 3 for autodesk MAYA, download Phoenix FD 3 for 3ds max, Phoenix FD 3 free

Download Phoenix FD 3.13 dành cho autodesk MAYA 2015 – 2018

Download Phoenix FD 4 for MAYA 2016 – 2019

Download Phoenix FD 2.1.1 for 3ds max 2012 – 2014

Download Phoenix FD 3.40.00 for 3ds max 2014-2020

Download guide

Hướng dẫn cài đặt Phoenix FD FD 3

Hướng dẫn cài đặt và [email protected] Phoenix FD FD 3.11 for MAYA

1. delete any previous vray meds

2. Download and install Trial or Retail of any VRay and PhoenixFD version for any Maya version.

3. copy “vrayformayapatch.mll” + “zray.mll” to “Autodesk\Maya20xx\vray\plug-ins\”

4. Load Vrayformaya.mll, phoenixfd.mll and vrayformayapatch.mll plugin in Maya Menu “Windows>Setings Preferences>Plugin Manager”,
and checked both “Load” and “Auto Load”, then restart Maya

5. Done and enjoy it!

Hướng dẫn cài đặt và [email protected] Phoenix FD FD 3.10 for 3ds max

1. Install “phoenixFD_adv_31000_max20XX_vray_30_x64.exe”
You can choose “Customize” > “Remote license server” to not install the local one, that is not required

2. Replace “phoenixfd.dlr” in vrayplugins dir “C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2018\plugins\vrayplugins”

3. Enjoy!