Download Phoenix FD 3.13 for MAYA 2015-2018

Download Phoenix FD 3.13 for MAYA [email protected]

Phoenix FD 3.13 for MAYA

Phoenix FD là một công cụ đầy mạnh mẽ giúp mô phỏng dòng chảy (fluid simulations). Nhằm đáp ứng nhu cầu của VFX cần mô phỏng các hiện tượng như lửa, khói, vụ nổ cũng như mô phỏng các dòng chất lỏng, foam và splashes, ngày nay Phoenix FD đã trở thành bộ phần mềm mô phỏng cần có của mọi nhà sản xuất đồ họa.

Phoenix FD đem đến tính linh hoạt và tốc độ vượt ngoài mong đợi. Với adaptive grid, độ tương tác cao, GPU accelerated preview và thuật toán displacement đa nhân, Phoenix FD đã trở thành giải pháp hàng đầu cho công việc mô phỏng dòng chảy trong ngành công nghiệp tạo hiệu ứng hình ảnh.

Download Phoenix FD 3.13 dành cho MAYA

Download Phoenix FD 3.13 dành cho MAYA

Download Phoenix FD 3.13 dành cho MAYA, Phoenix FD 3.13 for MAYA, Phoenix FD 3.13 [email protected], Phoenix FD 3.13 [email protected] for maya, , Phoenix FD 3.13 for maya [email protected]

Download Phoenix FD 3.13 for MAYA 2015

link mshare

Download Phoenix FD 3.13 for MAYA 2016

link mshare

Download Phoenix FD 3.13 for MAYA 2017

link mshare

Download Phoenix FD 3.13 for MAYA 2018

link mshare

File active Phoenix FD 3.13 for MAYA

Download     link dự phòng

password: thuthuat-phanmem.top

Download guide

Buy a Coffee for Me

Ung ho

 Vray 3.6 for Autodesk MAYA

Hướng dẫn cài đặt Phoenix FD 3

1. Remove any previous [email protected], like vrayformayapatch.mll, zray.mll, vray_zzz.dll and etc.

2. Download and install Phoenix. No need to install the License Server.

3. Copy vray_phoenix_31200_maya_fix.dll to the V-Ray plugins dir ( C:\Program Files\Autodesk\Maya2018\vray\vrayplugins )