Adobe Photoshop cc 2019 for MacOS

Adobe Photoshop cc 2019 for MacOS

Adobe Photoshop cc 2019 for mac

Photoshop 2019 for mac là phiên bản phần mềm chỉnh sửa hình ảnh adobe photoshop cc 2019 dành cho hệ điều hành macos của Adobe system

Adobe đã thông báo về việc phát hành Creative Cloud 2019, bao gồm phiên bản mới của Adobe Photoshop CC 2019. Bề ngoài, nó có vẻ giống như một bản nâng cấp, nhưng thực tế là tạo ra một số thay đổi lớn cho Photoshop CC

Xem Những thay đổi trong phiên bản photoshop cc 2019

Download Adobe Photoshop cc 2019 for MacOS

Link tải phần mềm photoshop 2019 dành cho macos, download photoshop cc 2019 for mac,  download photoshop 2019 for mac,  download adobe photoshop cc 2019 for mac, download adobe photoshop 2019 for mac,  download photoshop cc 2019 dành cho mac

download Adobe Photoshop cc 2019 for MacOS

Link adobe

Hướng dẫn tải phần mềm

Buy a Coffee for Me

Ung ho

Cài đặt  Photoshop 2019 for Mac

tắt kết nối internet

Cài đặt phần mềm

Bạn đóng Photoshop lại, chạy tool active Adobe Zii

click chọn Patch or Drag

Bạn sẽ được yêu cầu quyền Root, bạn nhấn OK và nhập mật khẩu

Màn hình báo thành công là bạn đã [email protected] thành công Photoshop CC 2019 for Mac. Bạn mở lại Photoshop CC 2019 và sử dụng thôi

Chú ý: Bạn nào lúc cài có đăng nhập Account của Adobe thì sau khi cài xong chạy file [email protected] vẫn hiện 7 day trial nhỏ ở góc phải phía trên màn hình thì đừng quan tâm nha (chỗ đó nó tính trial từ ngày bạn cài, muốn mất chỉ có mua thật do nó liên kết với tài khoản Adobe bạn đăng nhập). Cứ yên tâm là hết trial 7 day bạn vẫn sài bình thường.