Phần mềm Plaxis 2D Pro v9.02.612

Plaxis 2D pro v9.02 free download

PLAXIS là gì

PLAXIS là phần mềm được phát triển đặc biệt cho việc phân tích biến dạng, ổn định và lưu lượng trong kỹ thuật địa kỹ thuật ngành xây dựng công trình. là phần mềm chuyên phân tích các ứng xử của nền đất đối với công trình.

Plaxis 2D là phần mềm rất mạnh để giải quyết các vấn đề về cơ học đất nền móng nhất là về ổn định mái dốc và tường chắn đất. Phần mềm này có thể tính đến sự cố kết của đất nên có thể nói rằng nó có thể mô hình hóa nền đất

PLAXIS 2D bao gồm các modun PLAXIS Dynamics, PLAXIS PlaxFlow và PLAXIS Thermal, tạo thành một gói phần mềm phân tích sự biến dạng và ổn định trong các bài toán địa kỹ thuật. Đây là một gói phần mềm tính toán theo phương pháp hữu hạn mạnh và thân thiện với người sử dụng. Phần mềm cung cấp các công cụ chuyên nghiệp cần thiết để phân tích các dự án phức tạp trong các công trình công nghệ

Hiện nay, các công trình xây dựng ngày càng đồ sộ, xây dựng trên vị trí không tưởng làm cho bài toán nền móng ngày càng phức tạp và khó khăn đối với kỹ sư Xây dựng. Vì vậy sử dụng công cụ mô phỏng sự hoạt động của nền đất ngày càng phổ biến và cấp thiết. Trong đó phải kể đến Plaxis.

Tại sao chọn plaxis

Mạnh mẽ

Kết quả tính toán và mô phỏng đang tin cậy và có khả năng tái sử dụng. PLAXIS chuẩn công nghiệp cho thiết kế địa kỹ thuật, đó là lý do tại sao nhiều dự án phức tạp được thực hiện với phần mềm PLAXIS

Giao diện thân thiện:

Giao diện phần mềm dễ hiểu, dễ sử dụng cho ra một quy trình làm việc trơn tru và giảm bớt thời gian tìm hiểu của người mới bắt đầu cũng như các chuyên gia trong lĩnh vực mô hình hóa phần tử địa kỹ thuật.

Chi phí đầu tư hiệu quả

Phần mềm trả tiền cho chính nó trước khi kết thúc dự án đầu tiên của bạn. các dự án tiếp theo sẽ mang lại nguồi lợi nhuận bổ sung mà không mất quá nhiều chi phí đầu tư cho phần mềm.

Các mô hình nền nâng cao

Nhiều mô hình nâng cao được cài đặt sẵn ví dụ: phi tuyến (non-linear), ứng xuất và ứng sử phụ thuộc và thời gian của đất và đá. Bạn cũng có thể thêm các mô hình của riêng bạn (user defined)

Hiệu quả

Tỷ lệ công việc hữu ích được thực hiện cho tổng thời gian sử dụng tối đa

Download Plaxis 2D pro v9.02

Download plaxis 2d v9.02.612

download

Download plaxis 2d v8.6

download

password: thuthuat-phanmem.top

Hướng dẫn tải phần mềm

Buy a Coffee for Me

Ung ho

install Plaxis 2D v9

see the readme file

Cài đặt  Plaxis 2D pro v9.02

Xem file readme đính kèm

Cài đặt plaxis 2d pro v8.6

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi cài đặt

1) Install (setup.exe) in (“Plaxis Professional 8.2\Setup”).

2) When asked for the registration disk, point to (USERDEF.PUF) in (“active plaxis 8.2\[email protected]”)

3) Choose setup type “personal computer installation”. Install also the hardlock drivers when asked.

4) Install hardlock drivers. run file “hldrv32” in (“Plaxis Professional 8.2\Others from Haytham\Programs Related to Plaxis”)

5) Install the update to v8.6. run file “setup.exe” in (“Plaxis Professional 8.2\plaxis_8.2_update”).

6) copy batch.exe, geo.exe, plaxout.exe, hlvdd.dll from (“active plaxis 8.2\[email protected]”) into installdirectory (overwrite existing files).

7) Install (Plaxis2DV86.exe) in (“active plaxis 8.2\Plaxis2DV86”).

8) copy batch.exe, hlvdd.dll from (“active plaxis 8.2\Plaxis2DV86\[email protected]”) into installdirectory (overwrite existing files).

9) Finish. Run Plaxis input & start using the program.