Download microsoft project 2013 full free

Download microsoft project 2013 miễn phí

Microsoft project 2013

microsoft project 2013 là một phần mềm quản lí dự án của microsoft. Project 2013 hỗ trợ quản lí dự án trong việc phát triển các kế hoạch, phân công nguồn lực cho dự án, theo dõi tiến độ, quản lí ngân sách và phân tích khối lượng công việc.

Project 2013 có hai phiên bản, Standard và Professional. Microsoft Project và Microsoft Project Server là nền tảng của Microsoft Office Enterprise Project Management.

Download phần mềm project 2013

download microsoft project 2013 SP1

Password extract file: 2020 OR thuthuat-phanmem.top

Hướng dẫn tải phần mềm

Buy a Coffee for Me

Ung ho

install project 2013

Cài đặt phần mềm project 2013

Việc cài đặt khá đơn giản các bạn chỉ việc next và OK

Xem hướng dẫn active microsoft project 2013 ở bài viết sau: Hướng dẫn active project 2013