QlikTech QlikView Desktop / Server 12.50 SR4

Tải phần mềm QlikView 12.50 SR4

QlikView

Từ QlikView đến Qlik Sense – sự trỗi dậy của phân tích hiện đại

Kỷ nguyên phân tích hiện đại thực sự bắt đầu với sự ra mắt của QlikView, giải pháp phân tích cổ điển của chúng tôi và công cụ Associative thay đổi trò chơi mà nó được xây dựng. Nó đã cách mạng hóa cách các tổ chức sử dụng dữ liệu với khả năng khám phá hình ảnh trực quan giúp đưa trí tuệ kinh doanh vào tay nhiều người hơn bao giờ hết. Và chúng tôi tiếp tục dẫn đầu với Qlik Sense, nền tảng phân tích thế hệ tiếp theo của chúng tôi. Với Công cụ liên kết, phân tích tăng cường mạnh mẽ và kiến trúc đa đám mây được quản lý, nó hỗ trợ đầy đủ các trường hợp sử dụng phân tích ở quy mô doanh nghiệp.

Tải phần mềm QlikView 12.50 SR4

Download phần mềm QlikView Desktop / Server 12.50 SR4

password: 2020

Buy a Coffee for Me

Ung ho

Hướng dẫn cài đặt QlikView 12.50 SR4

Hướng dẫn cài đặt: xem tệp readme.txt