Download Boris FX Sapphire Suite 2020.02 Windows \ macos

Download Boris FX Sapphire Suite 2020

Boris FX Sapphire Suite 2020

Boris FX Sapphire là một tập hợp các plugin mạnh mẽ để tạo hiệu ứng và hiệu ứng hình ảnh đẹp mắt trong các tập tin phim và video. Nhiều bộ phim của thời đại chúng ta được trang trí với nhiều hiệu ứng hình ảnh để tăng vẻ đẹp và sự hấp dẫn của bộ phim với khán giả. Ví dụ, ánh sáng rực rỡ và màu sắc cụ thể được sử dụng trong một số phim là những hiệu ứng đẹp mắt được thêm vào phim bằng phần mềm như Sapphire.

Sử dụng Genarts Sapphire, bạn có thể thêm hàng trăm hiệu ứng hình ảnh độc đáo vào các tệp video. Chương trình này có thể được sử dụng làm plugin cho phần mềm chỉnh sửa video như After Effects, AVID và hơn thế nữa. Sử dụng Sapphire sẽ nâng cao chất lượng đầu ra của công việc của bạn và với các công cụ khác nhau có sẵn cho bạn sẽ tăng tốc độ đầu ra cuối cùng, tất cả đều cải thiện năng suất của bạn. Chương trình sử dụng một động cơ rất mạnh, trong khi tăng độ tin cậy, có hiệu suất rất tốt

Download Boris FX Sapphire Suite 2020 Windows \ macos

Tải phần mềm Sapphire Suite 2020 miễn phí, download Sapphire 2020, hướng dẫn sử dụng Sapphire 2020, cài đặt Sapphire 2020, key active Sapphire 2020, license Sapphire 2020 free, Sapphire 2020, Sapphire 2020 for macos, Sapphire 2020 dành cho macos

Boris FX Sapphire Plug-ins 2020.02 x64 for Adobe

Boris FX Sapphire AVX 2019.0 

Boris FX Sapphire AVX 2019.0 macOS

Boris FX GenArts Sapphire 11.0.1 macOS for AE

password: thuthuat-phanmem.top

Hướng dẫn tải phần mềm

Buy a Coffee for Me

Ung ho

Cài đặt Sapphire 2020

Xem file readme đính kèm