Phần mềm SAS 9.3 license valid 28-feb-2019

Phần mềm SAS 9.3 full

Phần mềm thống kê SAS

SAS (Statistical Analysis System) là bộ phần mềm được phát triển bởi Viện SAS để phân tích nâng cao, phân tích đa biến, kinh doanh thông minh, quản lý dữ liệu và phân tích dự đoán.

SAS được xem là phần mềm thống kê đắt nhất trong các phần mềm bởi sức mạnh tuyệt vời của nó.

Tính năng của phần mềm SAS:

* Nhập, truy cập, quản lý và khai thác dữ liệu
* Xuất báo cáo bằng văn bản và đồ họa
* Phân tích thống kê
* Lập kế hoạch kinh doanh, dự báo, và ra quyết định hỗ trợ
* Hoạt động nghiên cứu và quản lý dự án
* Cải tiến chất lượng
* Các ứng dụng phát triển
* Kho dữ liệu (trích xuất, chuyển đổi, tải)
* Nền tảng điện toán độc lập và từ xa

Ngoài ra, SAS còn cung cấp nhiều giải pháp phần mềm cho các mảng khác như: quản trị  IT, quản trị nguồn nhân lực, quản lý tài chính, kinh doanh thông minh, quản lý quan hệ khách hàng…

Hầu hết các tập đoàn tài chính – ngân hàng và những người làm PhD (tại Mỹ) sử dụng SAS

Download phần mềm SAS 9.3

Download SAS 9.3

password: 2020

Hướng dẫn tải phần mềm

Buy a Coffee for Me

Ung ho

install SAS 9.3

Lưu ý: license đã đã hết hạn, để sử dụng phần mềm vui lòng chỉnh thời gian trên máy tính trước ngày license hết hạn, hoặc sử dụng tool runasdate

Note: the license has expired, to use the software please change the time on your computer before the license expires, or use the runasdate tool

installation guide

Licenses are located inside their directory (sid_files) and are usually identified during installation;

new licenses must be entered manually.

How to grant a new license to the program:

Select Start ► Programs ► SAS ► Utilities ► Renew SAS Software.

Right-click Renew SAS Software and select Run As Administrator.

If a User Access Control dialog box appears, click Allow. … Browse to the SAS installation data (SID) file on your machine

Xem video hướng dẫn cài đặt tại đây