Phần mềm Schlumberger Sensia OFM 22.1

Tải phần mềm Schlumberger Sensia OFM 22.1

Schlumberger Sensia OFM

Hiện tại phần mềm Schlumberger OFM đã phát hành phiên bản mới, tuy nhiên nó đã được phát hành bởi Sensia, Sensia là liên doanh giữa Rockwell Automation và Schlumberger. Vì vậy, sẽ có một sự thay đổi trong tên của phần mềm

Schlumberger OilField Manager – OFM một trong những nhà phát triển phần mềm mạnh mẽ nhất trong các ứng dụng kỹ thuật và công nghệ khác nhau. OFM, viết tắt của Schlumberger O il F ield M anager, được cung cấp cho các kỹ sư dầu khí và là một giải pháp toàn diện để giám sát và quản lý dầu khí hàng ngày.

Phần mềm OFM là một hộp công cụ mạnh mẽ cung cấp cho người dùng sự linh hoạt cao nhất để các kỹ sư xây dựng quy trình làm việc tùy chỉnh, phát triển các phương pháp phân tích mới và kết nối với bất kỳ nguồn dữ liệu nào. Phần mềm OFM trao quyền cho các quyết định nhằm cải thiện hiệu suất của mỏ dầu khí trong toàn bộ vòng đời.

Các tính năng của Schlumberger OFM

 • It has a very nice and advanced user interface
 • Basic or sophisticated analysis
 • Search among different groups
 • Supervision and management of oil and gas operations
 • View and edit the data repository
 • Production and data repository analysis
 • Models similar to the results of the common ground model
 • Find  the volume of production Information Operations and Event Field history
 • Economic project evaluation and forecasting
 • Monitor and evaluate the performance of the views of the advanced manufacturing
 • Production forecasts with decreasing and curve type robust analysis
 • Analyze each asset and  view the  results using the standard
 • Use the library of off-the-shelf workflow templates

required system

Platform
Windows 7
CPU
2 GHz x86 or x64
Physical memory
2 GB of RAM
Hard disk space
1 GB

Download Schlumberger Sensia OFM 22.1

Download Schlumberger Sensia OFM 22.1

Download Schlumberger OilField Manager (OFM) 2019.1

password: 2020

Hướng dẫn tải phần mềm

Buy a Coffee for Me

Ung ho

Cài đặt Schlumberger OFM

xem file readme đính kèm