SDL Trados Studio 2022 Professional v17.0.4.13209 + old versions

Download SDL Trados Studio 2022 Professional

SDL Trados Studio

Trados Studio Professional cung cấp môi trường dịch thuật hoàn chỉnh cho các LSP muốn sự linh hoạt trong việc chỉnh sửa, xem xét và quản lý các dự án dịch thuật trong khi ở văn phòng hoặc khi đang di chuyển.

Mở rộng quy mô khi doanh nghiệp của bạn phát triển, các tính năng bảo mật và chất lượng của Studio hỗ trợ bạn và nhóm của bạn cung cấp các bản dịch chất lượng cao nhất trong thời gian nhanh nhất – với chi phí cạnh tranh nhất cho khách hàng của bạn.

Download SDL Trados Studio 2022

Download SDL Trados Studio 2022 Professional v17.0.4.13209

Download SDL Trados Studio 2021 SR2 Professional v16.2.10.9305

password extract file: 2020

Buy a Coffee for Me

Ung ho

Cài đặt SDL Trados Studio

Hướng dẫn cài đặt: xem tệp readme.txt