Phần mềm Siemens NX 2206 build 5001 (NX 2206 Series)

Phần mềm Siemens NX 2206 build 5001 (NX 2206 Series)

what is new in Siemens NX 2206

Phần mềm Siemens NX là một giải pháp tích hợp linh hoạt và mạnh mẽ giúp bạn cung cấp các sản phẩm tốt hơn nhanh hơn và hiệu quả hơn. NX cung cấp thế hệ tiếp theo của các giải pháp thiết kế, mô phỏng và sản xuất cho phép các công ty nhận ra giá trị của bộ đôi kỹ thuật số

Tải phần mềm Siemens NX 2206 Series

Download Siemens NX 2206 build 5001 (NX 2206 Series)

password: 2020

Hướng dẫn tải phần mềm

Buy a Coffee for Me

Ung ho

Cài đặt Siemens NX 2206

Hướng dẫn cài đặt: xem tệp readme.txt