Sketchup Pro 2016 + Vray (windows / MacOS)

Download Sketchup Pro 2016 x86-x64 + Vray

Sketchup Pro 2016 

SketchUp Pro 2016 là một phần mềm thiết kế để tạo ra cấu trúc và mô hình 3D và 2D. Mô hình hoá các bản thiết kế trong xây, dựng, mô phỏng trang trí nội thất., ứng dụng trong xây dựng game cho các nhà thiết kế…

Những tính năng của SketchUp Pro 2016

– Thiết kế và tạo ra mô hình của bạn trong 3D.
– Bao gồm Layout, một công cụ cho các tài liệu và trình bày 2D có thể cũng kết hợp thiết kế 3D và văn bản.
– Có Style Builder, một tiện ích để tạo ra cạnh phong cách cho các mô hình SketchUp 2016 Full [email protected]
– Thêm các yếu tố của định vị để mô hình của bạn.
– Chức năng ‘thích ứng chụp ảnh’ để tạo các mô hình từ các tòa nhà thực sự.
– Tòa nhà 3D Modeler được tối ưu hóa.
– Bộ sưu tập mới của các công cụ vững chắc.
– Xem hình ảnh thu nhỏ trong những cảnh của mô hình.

Download Sketchup Pro 2016 for windows / macos

Link tải phần mềm sketchup pro 2016

Download Sketchup Pro 2016 x86-x64

download

Download Sketchup Pro 2016 MacOS

download

Download Vray Next 4

download

Download Vray 3.60 for

Download

Password Extact file: 2020

Buy a Coffee for Me

Ung ho

install sketchup pro 2016

see the readme file