Download SketchUp pro 2017 + Vray

Download SketchUp pro 2017

Sketchup pro 2017

SketchUp pro 2017 là một phần mềm mô hình hóa 3D, dành cho các kiến trúc sư, các kỹ sư, nhà phát triển trò chơi điện tử, các đạo diễn điện ảnh và các ngành nghề có liên quan.

Phần mềm này khởi đầu được phát triển bởi công ty @Last Software, có trụ sở tại Boulder, Colorado, Mỹ. Phần mềm này nổi bật như một công cụ diễn tả ý tưởng đơn giản, nhanh gọn với giao diện đồ họa cho người sử dụng.

Download sketchup pro 2017

Download Sketchup pro 2017

download Vray Next 5 for sketchup pro 2017

password: vietcomputer OR thuthuat-phanmem.top

Hướng dẫn tải phần mềm

Buy a Coffee for Me

Ung ho

install ketchup pro 2017

see the readme file

1. Cài đặt phần mềm sketchup pro 2017

2. Copy file Patch vào thư mục cài đặt sketchup: C:\Program Files\SketchUp\SketchUp 2017

3. Chạy file Patch (run as administrator)

4. Bấm Patch -> chọn Yes -> Chọn File: sketchup.exe để [email protected], thực hiện lần lượt cho LayOut.exeStyle Builder.exe