SOFiSTiK 2018 SP 2018-13 Build 2 free download

SOFiSTiK 2018 SP 2018-13 Build 2

Phần mềm SOFiSTiK 2018

SOFiSTiK là một phần mềm mạnh mẽ cho thiết kế 3D và phù hợp cho các nhà thiết kế đồ họa hoặc kỹ sư. Chương trình này có các phân tích mạnh mẽ và bạn có thể thiết kế các mô hình chính xác và kỹ thuật. Chương trình này được sử dụng để thiết kế các tòa nhà, các cấu trúc khác nhau như đường hầm và cầu, v.v … Phần mềm này có tính năng Sofistik Architectural Desktop giúp bạn thiết kế các mô hình khác nhau với giao diện thân thiện với người dùng.

Với tính năng CADINP, bạn có thể dễ dàng tùy chỉnh các tham số bạn muốn trong môi trường ứng dụng để có các mô hình chính xác hơn. Với ASE, bạn có thể thực hiện các phân tích khác nhau trên mô hình 3D giới hạn của mình. Tính năng STAR giúp bạn kiểm tra mẫu 3D của mình theo nhiều cách. Với SlabDesigner PRO, bạn có thể thêm tường, các bộ phận và hơn thế nữa. Phân tích. TALPA giúp bạn thực hiện các phân tích bề mặt và không bề mặt, căng thẳng và căng thẳng. Với tính năng PHYSICA, bạn có thể kiểm tra cấu trúc của mình dưới các chất lỏng khác nhau và kiểm tra các thay đổi được thực hiện theo gió và hơn thế nữa

Có thể nói Sofistik phát triển dựa trên nền tảng của RM bridge. Bởi nó được sáng lập ra từ thành viên sáng lập ra RM bridge

Download SOFiSTiK 2018 SP 2018-13 Build 2

phần mềm SOFiSTiK 2018 SP 2018-13, download SOFiSTiK 2018, hướng dẫn cài đặt SOFiSTiK 2018, key SOFiSTiK 2018, license SOFiSTiK 2018, SOFiSTiK 2016, SOFiSTiK 2019

Download SOFiSTiK 2018 SP 2018-13 Build 2

Download    link dự phòng

Download SOFiSTiK 2016 R2 SP 2016-5

Download    link dự phòng

Download SOFiSTiK Reinforcement Detailing Generation 2019

Download    link dự phòng

password: thuthuat-phanmem.top

Download guide

Cài đặt SOFiSTiK 2018

xem file readme đính kèm