Download DICAD Strakon Premium 2019 SP1

Download DICAD Strakon Premium 2019 SP1

DICAD Strakon 2019

STRAKON 2019 là một phần mềm để thiết kế và mô hình hóa các cấu trúc theo ba chiều để thiết kế các cấu trúc tinh vi nhất với tốc độ và độ chính xác cao.

Một trong những lợi thế của phần mềm Strakon Premium 2019 là chức năng thiết kế 3D và xử lý hiệu quả hơn quy trình làm việc để thiết kế, lập kế hoạch và xây dựng các cấu trúc công nghiệp và thương mại. Bạn có thể thực hiện nhiều tính toán kỹ thuật, thiết kế và mô hình hóa các phần khác nhau của cấu trúc trong phần mềm này.

DICAD Strakon 2019 cho phép phân tích chi tiết về cấu trúc và sử dụng các tiêu chuẩn và tiêu chuẩn quốc tế khác nhau để đo lường chất lượng của cấu trúc.

Strakon 2019 cung cấp khả năng kết hợp các chức năng hai chiều và ba chiều cho thiết kế lai, do đó cho phép các chuyên gia tận dụng thiết kế của cả hai hình dạng hai chiều và ba chiều đồng thời.

Download DICAD Strakon 2019 SP1

Download DICAD Strakon Premium 2019 SP1

Download

password: thuthuat-phanmem.top

Hướng dẫn tải phần mềm

Buy a Coffee for Me

Ung ho

Hướng dẫn cài đặt Strakon 2019

Cài đặt phần mềm Strakon 2019

Copy file trong thư mục [email protected] vào thư mục

C:\ProgramData\DICAD\DICAD.etc

Hoặc  C:\DICAD\DICAD.etc

Hoặc  C:\DICAD.etc

Chạy file d2.exe với quyền admin, nhập code JC9A  và chọn đăng ký để active

Ok xong

Xem video

https://youtu.be/mlK47oE9zGU