Phần mềm Intelligen SuperPro Designer 10 Build 7 [new fixed]

Intelligen SuperPro Designer 10 free download

SuperPro Designer

SuperPro Designer tạo điều kiện thuận lợi cho việc lập mô hình, đánh giá và tối ưu hóa các quy trình tích hợp và liên tục trong nhiều ngành công nghiệp (Công nghệ sinh học, Dược phẩm, Hóa chất đặc biệt, Chế biến thực phẩm, Hàng tiêu dùng, Luyện kim, Vật liệu, Lọc nước, Xử lý nước thải, Kiểm soát ô nhiễm không khí, v.v. ). Sự kết hợp giữa các mô hình vận hành sản xuất và môi trường trong cùng một công cụ cho phép người dùng đồng thời thiết kế và tối ưu hóa các quy trình sản xuất và xử lý cuối đường ống, đồng thời thực hành ngăn ngừa và kiểm soát ô nhiễm. SuperPro Designer được xuất xưởng với hơn 60 ví dụ kỹ lưỡng về nhiều ngành và ứng dụng khác nhau.

Key Features of SuperPro Designer see more

SuperPro Designer is available for:

MS Windows 8 and 10 platforms. We recommend a PC with at least 4 GB of RAM and a vertical screen resolution of at least 1024 pixels.

Download Intelligen SuperPro Designer 10

Download Intelligen SuperPro Designer 10

Download Intelligen SuperPro Designer 9.0

passworde: 2020

Hướng dẫn tải phần mềm

Buy a Coffee for Me

Ung ho

Cài đặt SuperPro Designer

Xem tệp readme