adobe

Phần mềm Adobe FrameMaker 2022 v17.0.0.226 

Adobe FrameMaker 2020 free download Adobe FrameMaker Adobe FrameMaker là một bộ xử lý tài liệu được thiết kế để viết và chỉnh sửa các tài liệu lớn hoặc phức tạp, bao gồm các tài liệu có cấu trúc. Ban đầu nó được phát triển bởi Frame Technology Corporation, hiện tại đã được mua bởi …

Phần mềm Adobe FrameMaker 2022 v17.0.0.226  Read More »

Phần mềm Adobe Fresco 3.8.1 Multilingual

Adobe Fresco là một ứng dụng vẽ và vẽ tranh miễn phí được xây dựng đặc biệt cho Apple Pencil và được thiết kế cho các nghệ sĩ vẽ chuyên nghiệp hoặc vẽ vì đam mê. Các nghệ sĩ chuyên nghiệp có thể đưa Adobe Fresco lên một tầm cao mới bằng cách đăng ký để thêm các tính năng cao cấp bao gồm hàng nghìn cọ vẽ và tích hợp phong phú với Photoshop.