Adobe Audition

Adobe Audition 2021 v14.4.0.38 windows/ v14.4 macOS

Download Adobe Audition 2021 for windows macOS what is new in Adobe Audition v14.4 March 2021 release (version 14.0) Insert mode in Waveform Editor The new Insert mode allows you to punch-in new recordings anywhere in an audio file, rippling existing audio forward, without having to manually cut-in a separate piece of audio. Keyframe dragging …

Adobe Audition 2021 v14.4.0.38 windows/ v14.4 macOS Read More »

Adobe Audition 2020 v13.0.13.46 (windows \ Macos)

Download Adobe Audition 2020 full free Adobe Audition 2020 Adobe Audition là một phần mềm xử lý âm thanh chuyên nghiệp, hỗ trợ ghi âm, sửa đổi các tệp âm thanh và lưu thành nhiều định dạng phổ biến Adobe Audition- A professional audio workstation. Create, mix, and design sound effects with the industry’s best …

Adobe Audition 2020 v13.0.13.46 (windows \ Macos) Read More »

Download phần mềm audition cc 2019 không cần [email protected] (windows \ macos)

Download phần mềm audition cc 2019 không cần [email protected] Adobe audition cc 2019 Adobe Audition cc 2019 là phần mềm xử lý âm thanh trên máy tính mạnh mẽ nhất hiện nay. Chương trình hỗ trợ người dùng dễ dàng biên tập chỉnh sửa các file âm thanh như cắt ghép, kéo dài, tăng cường độ, tần …

Download phần mềm audition cc 2019 không cần [email protected] (windows \ macos) Read More »

Download Adobe audition cc 2018 full (windows / macos)

Download Adobe audition cc 2018 full adobe audition cc 2018 Adobe Audition cc 2018 là phần mềm xử lý âm thanh trên máy tính mạnh mẽ nhất hiện nay. Chương trình hỗ trợ người dùng dễ dàng biên tập chỉnh sửa các file âm thanh như cắt ghép, kéo dài, tăng cường độ, tần số, thêm …

Download Adobe audition cc 2018 full (windows / macos) Read More »